آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/16
تثبیت شده:16/01/1399 آخرين اطلاعات:16/01/1399   ساعت: 18:10
آخرين قيمت 101 درصد تغییر: 15 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 109 تعداد خريدار: 16 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 109 حجم معامله: 452 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 99 جمع معامله: 45,861,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما