آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/03
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:03/12/1398   ساعت: 14:30
آخرين قيمت 83 درصد تغییر: 9 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 85 تعداد خريدار: 50 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 85 حجم معامله: 3,285 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 70 جمع معامله: 273,843,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما