آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 388 درصد تغییر: 26 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 395 تعداد خريدار: 55 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 395 حجم معامله: 2,910 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 350 جمع معامله: 1,128,042,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما