آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مارگارين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 15,921 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 16,571 تعداد خريدار: 147 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 16,571 حجم معامله: 568,580 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 16,571 جمع معامله: 9,421,939,180 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مارگارين - شفاف سازي (به پيوست) 10/08/1391
مارگارين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 08/08/1391
مارگارين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
مارگارين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 18/06/1391
مارگارين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 28/05/1391
مارگارين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
مارگارين- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 17/04/1391
مارگارين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 24/03/1391
مارگارين- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 02/03/1391
مارگارين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 16/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 4-88715223 * 40-66250435
فاكس: 66263839
آدرس: كارخانه : شهر ري ، كيلومتر 3 جاده ورامين (كارخانه با صنعتي بهشهر ادغام شده است)
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما