آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري معادن و فلزات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:50
آخرين قيمت 5,756 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,995 تعداد خريدار: 2,449 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,995 حجم معامله: 17,736,715 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,600 جمع معامله: 102,089,945,663 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 08/08/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 11/07/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 10/07/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 06/06/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 15/05/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 11/05/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 11/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: مستقيم امور سهام : 22050875 * دفتر مركزي : 22043353-22045658
فاكس: 22046166
آدرس: خيابان آفريقا ، بلوار اسفنديار ، پلاك 3
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما