آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شپنا-17000-1399/03/25 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 8,580 درصد تغییر: 10 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,007 تعداد خريدار: 9 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,007 حجم معامله: 98 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,250 جمع معامله: 840,823,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما