آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 100 درصد تغییر: 100 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 100 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 100 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 100 جمع معامله: 100,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما