آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارف اخابر-5000-1399/07/30 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:29/10/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 168 درصد تغییر: 25 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 199 تعداد خريدار: 4 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 199 حجم معامله: 37 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 86 جمع معامله: 6,233,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما