آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
زعفران9808پوشالمعمول سحرخيز(پ) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 61,849 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 61,851 تعداد خريدار: 13 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 61,851 حجم معامله: 473 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 61,848 جمع معامله: 29,254,504 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما