آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
رادياتور در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:07/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 35,323 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 35,378 تعداد خريدار: 702 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 35,378 حجم معامله: 2,579,899 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 34,980 جمع معامله: 91,128,631,920 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
رادياتور ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 04/07/1391
رادياتور ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 15/05/1391
رادياتور ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 26/04/1391
رادياتور ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 26/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي و امور سهام : 66028937*7-66028091
فاكس: 66028925
آدرس: كيلومتر 18 جاده قديم كرج- جنب زامياد
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما