آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قطعات اتومبيل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:25/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 6,277 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,308 تعداد خريدار: 2,581 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,308 حجم معامله: 26,694,455 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,100 جمع معامله: 167,561,236,418 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 21/09/91 (به پيوست) 22/09/1391
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 11/09/1391
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 24/07/1391
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 24/07/1391
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 15/05/1391
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- صورتهاي مالي1390/12/29 (سرمايه گذاري ساختمان عرش آذين البرز) 15/05/1391
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 15/05/1391
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 14/04/1391
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران -خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 12/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 44053061
فاكس: 44053061
آدرس: فلكه دوم صادقيه - ابتداي بلوار آيت الله كاشاني نرسيده به بوستان دوم پلاك 13 ط 2
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما