آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خپارس-1700-1398/11/13 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:07/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 11:55
آخرين قيمت 500 درصد تغییر: 7 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 500 تعداد خريدار: 27 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 500 حجم معامله: 2,466 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 499 جمع معامله: 1,232,965,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما