آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خپارس-1600-1398/08/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:13/08/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 10:05
آخرين قيمت 1 درصد تغییر: (95) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1 جمع معامله: 100,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما