آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ تاپيکو-3000-1398/07/30 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:25/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 90 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 95 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 95 حجم معامله: 110 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 90 جمع معامله: 9,950,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما