آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
امتياز تسهيلات مسكن خرداد98 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 455,009 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 491,800 تعداد خريدار: 265 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 491,800 حجم معامله: 1,964 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 445,029 جمع معامله: 893,637,056 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما