آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-8500-1398/10/18 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:16/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 15:45
آخرين قيمت 3,700 درصد تغییر: 11 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,850 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,850 حجم معامله: 8 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,252 جمع معامله: 29,604,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما