آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ اخابر-3800-1398/10/11 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:18/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 250 درصد تغییر: 26 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 250 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 250 حجم معامله: 4 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 250 جمع معامله: 1,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما