آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-3856-1398/11/27 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/03
تثبیت شده:27/11/1398 آخرين اطلاعات:03/12/1398   ساعت: 14:25
آخرين قيمت 235 درصد تغییر: 292 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 340 تعداد خريدار: 250 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 340 حجم معامله: 11,875 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 41 جمع معامله: 4,496,662,656 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما