آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شتران-5019-1398/11/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:28/08/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 2,700 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,700 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,700 حجم معامله: 1 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,700 جمع معامله: 4,949,100 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما