آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شتران-9500-1398/11/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:23/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 10:35
آخرين قيمت 666 درصد تغییر: (37) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 666 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 666 حجم معامله: 5 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 666 جمع معامله: 6,103,890 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما