آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/24
تثبیت شده:24/07/1398 آخرين اطلاعات:24/07/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 21 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 21 تعداد خريدار: 47 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 21 حجم معامله: 4,700 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 20 جمع معامله: 97,400,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما