آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 8 درصد تغییر: (33) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 8 تعداد خريدار: 15 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 8 حجم معامله: 1,110 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7 جمع معامله: 8,380,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما