آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 15:45
آخرين قيمت 20 درصد تغییر: 54 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 21 تعداد خريدار: 100 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 21 حجم معامله: 4,302 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14 جمع معامله: 85,730,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما