آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-700-1398/07/07 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:27/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 09:50
آخرين قيمت 7 درصد تغییر: (22) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10 تعداد خريدار: 6 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10 حجم معامله: 129 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6 جمع معامله: 866,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما