آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ اخابر-2584-1398/07/10 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:10/07/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 1,837 درصد تغییر: 12 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,000 تعداد خريدار: 11 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,000 حجم معامله: 472 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,600 جمع معامله: 866,929,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما