آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-20000-98/08/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:22/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 650 درصد تغییر: (7) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 650 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 650 حجم معامله: 153 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 650 جمع معامله: 99,450,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما