آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شپنا-14000-1398/07/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:27/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 10:55
آخرين قيمت 256 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 290 تعداد خريدار: 16 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 290 حجم معامله: 870 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 250 جمع معامله: 223,100,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما