آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شپنا-13000-1398/07/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:22/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 1,634 درصد تغییر: 26 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,650 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,650 حجم معامله: 104 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,240 جمع معامله: 169,960,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما