آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-7500-1398/07/17 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:17/07/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 12:05
آخرين قيمت 1,801 درصد تغییر: 37 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,999 تعداد خريدار: 7 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,999 حجم معامله: 239 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,700 جمع معامله: 430,462,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما