آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-7500-1398/07/17 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:24/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 3,000 درصد تغییر: (16) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,000 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,000 حجم معامله: 2 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,000 جمع معامله: 6,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما