آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كاشي الوند در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 28,944 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 29,186 تعداد خريدار: 2,080 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 29,186 حجم معامله: 2,673,515 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 28,000 جمع معامله: 77,381,208,279 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع كاشي و سراميك الوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
صنايع كاشي و سراميك الوند - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
صنايع كاشي و سراميك الوند- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
صنايع كاشي و سراميك الوند- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
صنايع كاشي و سراميك الوند- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 12/04/1391
صنايع كاشي و سراميك الوند- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
صنايع كاشي و سراميك الوند- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كاشي الوند براي سال مالي منتهي به 29/12/90 22/03/1391
صنايع كاشي و سراميك الوند- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
صنايع كاشي و سراميك الوند- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
صنايع كاشي و سراميك الوند- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما