آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان دشتستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/16
تثبیت شده:16/01/1399 آخرين اطلاعات:16/01/1399   ساعت: 18:10
آخرين قيمت 29,366 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 30,389 تعداد خريدار: 408 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 30,389 حجم معامله: 506,878 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 30,300 جمع معامله: 15,402,625,542 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان دشتستان - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 06/09/1391
سيمان دشتستان - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 01/09/1391
سيمان دشتستان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) 23/08/1391
سيمان دشتستان - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 22/08/1391
سيمان دشتستان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 22/08/1391
سيمان دشتستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) 18/07/1391
سيمان دشتستان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 10/07/1391
سيمان دشتستان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1392/06/31 ( اصلاحيه) 04/07/1391
سيمان دشتستان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 25/06/1391
سيمان دشتستان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) 01/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما