آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تكين كو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 23,217 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 23,347 تعداد خريدار: 1,363 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 23,347 حجم معامله: 3,566,219 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 22,302 جمع معامله: 82,796,289,338 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 24/08/1391
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد دوره 6 ماهه 01/08/1391
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1391/12/30 31/04/1391
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 31/04/1391
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوه منتهي به 29/12/90 16/03/1391
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
بازرسي فني و كنترل خوردگي تكين كو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-88741027
فاكس: 88741040
آدرس: خ مطهري-خ كوه نور-شماره 11- طبقه 2
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما