آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تسهيلات مسكن ب. ملي-خرداد97 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:06/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 154,774 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 154,774 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 154,774 حجم معامله: 8 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 154,774 جمع معامله: 1,238,192 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما