آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:30/10/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 10:10
آخرين قيمت 11,989 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,989 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,989 حجم معامله: 40,000 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,989 جمع معامله: 479,560,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما