آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:27/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 10:55
آخرين قيمت 10,178 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,186 تعداد خريدار: 524 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,186 حجم معامله: 6,775,436 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,170 جمع معامله: 68,959,071,538 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما