آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:07/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 10:05
آخرين قيمت 19,775 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 19,870 تعداد خريدار: 112 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 19,870 حجم معامله: 808,905 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 19,772 جمع معامله: 15,995,799,610 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما