آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:27/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 09:50
آخرين قيمت 17,711 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,748 تعداد خريدار: 185 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,748 حجم معامله: 3,673,255 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,697 جمع معامله: 65,056,022,953 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما