آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/07/24
تثبیت شده:24/07/1398 آخرين اطلاعات:24/07/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 18,647 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 18,690 تعداد خريدار: 165 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 18,690 حجم معامله: 2,242,474 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 18,630 جمع معامله: 41,814,537,551 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما