آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نفت تهران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:11/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 12,165 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,880 تعداد خريدار: 16,235 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,880 حجم معامله: 112,576,711 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,843 جمع معامله: 1,369,515,838,752 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما