آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 10,087 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,103 تعداد خريدار: 1,842 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,103 حجم معامله: 74,132,485 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,080 جمع معامله: 747,753,597,162 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما