آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
برق ماهتاب كهنوج در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 54,228 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 56,499 تعداد خريدار: 2,523 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 56,499 حجم معامله: 3,431,574 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 52,300 جمع معامله: 186,089,069,243 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما