آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:27/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 09:50
آخرين قيمت 2,547 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,653 تعداد خريدار: 2,206 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,653 حجم معامله: 31,709,546 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,501 جمع معامله: 80,757,989,985 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما