آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس مينو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 13,557 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,602 تعداد خريدار: 1,171 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,602 حجم معامله: 4,278,047 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,131 جمع معامله: 57,996,343,777 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي پارس مينو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 24/08/1391
صنعتي پارس مينو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
صنعتي پارس مينو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنعتي پارس مينو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/05/1391
صنعتي پارس مينو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
صنعتي پارس مينو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
صنعتي پارس مينو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/05/1391
صنعتي پارس مينو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
صنعتي پارس مينو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 02/03/1391
صنعتي پارس مينو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-4532070
فاكس: 4533005
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما